O PolandStudy

Wizja
Poland Study.pl, to wartościowe przedsięwzięcie, które jest tworzone przez wyjątkowych ludzi dla osób poszukujących rozwoju. Naszą ideą jest kreowanie możliwości rozwoju dla ambitnego młodego człowieka, tworzącego swoją edukacyjną ścieżkę życiową bazując na doświadczeniu międzynarodowym. Chcemy motywować młode osoby do działania – pragniemy, abyś cieszył się dzisiejszym dniem i z optymizmem patrzył w swoją przyszłość, osiągając z nami swoje zamierzone plany edukacyjne, realizując swoje własne marzenia w poczuciu bezpieczeństwa opartego na naszej najlepszej wiedzy i doświadczeniu, a także w partnerskich relacjach i przy udziale stabilnych partnerów biznesowych, które dostarcza Ci Poland Study.pl. Z nami sprawisz, że Twoje życie będzie charakteryzował ciągły rozwój – zamierzamy Cię wspierać od samego początku Twojej decyzji o współpracy i zaufaniu do nas. Osiągane sukcesy zawodowe i prywatne ludzi młodych duchem, to nasz prawdziwy sukces.

Misja
Zapewniamy naszym klientom możliwość zabezpieczenia przyszłości edukacyjnej swoim dzieciom, zapewniamy rekrutację wysokojakościowych studentów, tworzymy przestrzeń (platformę) dla międzykulturowej społeczności edukacyjnej, mającej dostęp do nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych i technologicznych. Młodzi ludzie Generacji Y są dla na inspiracją, dla nich tworzymy Poland Study.pl Z nami tworzysz przyszłość zgodnie z własnymi oczekiwaniami – realizując swoje plany rozwoju edukacyjno – zawodowego zapewniając w poczuciu bezpieczeństwa każdego dnia.

Dlaczego Poland Study.pl ?
Poland Study.pl jest wyjątkową organizacją wśród agencji rekrutujących studentów. Współtworzona przez dr Smusa, adiunkta, koordynatora wielu międzynarodowych projektów edukacyjnych w państwowych i prywatnych instytucjach edukacyjnych w Polsce, po to aby lepiej słuchiwać się i spełniać potrzeby instytucji partnerskich. Poland Study.pl posiada dobrą opinię w rekrutacji studentów do polskich instytucji, zapewniając wsparcie i szeroką wiedzę na temat polskiego systemu edukacji. Tworzy i ustala standardy rynkowe, wytyczne biznesie stosując najlepsze praktyki. Współpracujemy z renomowanymi agencjami już w 5 krajach Europy wschodniej, a także w Azji, łącząc naszą wiedzę o europejskim systemie uniwersyteckim ze specyficzną wiedzą na temat rynku polskiego. Wspólnie z naszymi partnerami na całym świecie, rekrutujemy studentów do Polski nie tylko na studia pierwszego stopnia. Proszę wysłać e-mail do info@polandstudy.pl i uzyskać więcej informacji na temat współpracy z Poland Study.pl w zakresie usług rekrutacji studentów zagranicznych do ośrodków uniwersyteckich.

W skrócie dla Studentów
1. doradztwem psychologicznym w kwestii wyboru studiów I, II lub III stopnia,
2. udzielaniem zainteresowanym kandydatom rzetelnych informacji o standardowych wymaganiach dotyczących przyjęcia na studia, oraz o procedurze przyjęcia na studia stosowanej przez uczelnię w tym wymaganych dokumentach, zaświadczeniach,
3. składaniem kompletu wymaganych przez uczelnię dokumentów na studia,
4. składaniem wniosków wizowych i udzielanie kandydatom na studia pomocy w czasie procesu przyjmowania na studia,
5. doradztwem zawodowym dla absolwentów szkół wyższych,
6. pośrednictwo podjęcia stażu i pracy

W skrócie dla Rodziców
1. przekazywanie realnych informacji na temat kosztów i warunków życia w Polsce,
2. aplikowaniem w imieniu cudzoziemca w kwestii dotyczącej zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej w Polsce (karty pobytu),
3. doradztwem w kwestii ubezpieczeń na życie i podczas studiowania,
4. świadczeniem usługi całodobowej opieki dla studenta (Student Concierge Services)
5. doradztwo w zakresie uzyskania Karty Polaka

W skrócie dla Uczelni
1. rekrutacją cudzoziemców na studia wyższe (pierwszego, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne oraz studia podyplomowe),
2. audytem i opracowaniem rekomendacji poprawiającej efektywność w rekrutacji międzynarodowej w zakresie programów i usług edukacyjnych oferowanych przez uczelnię
3. tworzeniem dedykowanych kampanii marketingowych, promocją oferty edukacyjnej,
4. rozwijaniem procesów rekrutacji międzynarodowej i tworzeniem przedstawicielstw rekrutacyjnych uczelni z podmiotami współpracującymi za granicą (outsourcing rekrutacyjny)
5. realizacją zleconych projektów dotyczących organizacji praktyk zawodowych, wymiany studentów, szkół językowych, obozów letnich i zimowych itd.,
6. tworzeniem budżetów marketingowych i działań promocyjnych dotyczących rekrutacji zagranicznejPoland Study.pl współpracuje z wieloma akredytowanymi polskimi szkołami wyższymi, uniwersytetami, a także specjalnie utworzonymi szkołami języka polskiego w Polsce dla obcokrajowców. Dziś wiodące i szanowane instytucje edukacyjne poszukują międzynarodowych studentów – właśnie takich jak Ty - i naszym zadaniem jest pomóc im cię znaleźć!

Coraz więcej ośrodków akademickich proponuję warunkowe dopuszczenia do studiowania dla zdolnych studentów, którzy nie posiadają egzaminu potwierdzającego znajomość języka polskiego, czy innego uprawniającego do studiowania. Jeśli oceny są dobre i rekomendacja przyszłego studenta jest korzystna, to jest możliwość starania się o dopuszczenia do studiowania warunkowego.

Poland Study.PL oferuje szereg usług dla polskich i międzynarodowych instytucji edukacyjnych dążących do poprawy swoich wyników w rekrutacji międzynarodowej studentów, rozwoju międzynarodowych programów i usług edukacyjnych wymagających globalnego zaangażowania w Polsce i zagranicą.