Dla studentów

Rejestracja akademicka w Polsce
Jeśli jesteś zainteresowany studiowaniem w Polsce, to Poland Study.pl pomoże Tobie! Poland Study.pl współpracuje z wieloma akredytowanymi polskimi szkołami wyższymi, uniwersytetami, a także specjalnie utworzonymi szkołami języka polskiego w Polsce dla obcokrajowców. Dziś wiodące i szanowane instytucje edukacyjne poszukują międzynarodowych studentów – właśnie takich jak Ty - i naszym zadaniem jest pomóc im cię znaleźć! Większość ośrodków akademickich oferuje możliwość warunkowego dopuszczenia do studiowania w przypadku nieznajomości języka studiów na odpowiednim poziomie oraz częściowe stypendia w wysokości do 35% rocznie na pokrycie wydatków związanych z kształceniem. Wybierz z pośród wielu licencjackich, magisterskich i doktoranckich programów oferowanych przez naszych akredytowanych partnerów. Istnieją różne sposoby, aby dołączyć do oferowanych przez nas programów. Bezpośrednie przyjęcie na studia. Jeśli jesteś bezpośrednio po zakończeniu szkoły średniej lub za sobą ukończony etap w edukacji wyższej i chciałbyś się ubiegać o przyjęcie na studia licencjata, magisterskie lub doktoranckie, to pomożemy Tobie! Poland Study.pl świadczy usługi doradcze dla studentów i pomaga w aplikacji do danego ośrodka akademickiego. W procesie rekrutacji będziesz zobowiązany do brania udziału we wszystkich niezbędnych postępowaniach kwalifikacyjnych, oraz otrzymasz wyniki swojego postępowania egzaminacyjnego. Warunkowe przyjęcia na studia. Formalnie posiadasz kwalifikacje, aby studiować z wyjątkiem znajomości języka studiów: polskiego lub angielskiego? Poland Study.pl pomoże Tobie w ubieganiu się o dopuszczenie warunkowe do jednej z naszych uczelni partnerskich i umieścimy cię w różnych programach edukacyjnych na ośrodku akademickim lub w jego pobliżu, abyś mógł osiągnąć poziom niezbędny do podjęcia studiów.

Wymarzona praca
Wyobraź sobie, że aplikujesz po swoją wymarzoną pracę z polskim dyplomem uniwersyteckim. W dodatku na programy wymiany studentów z możliwością uzyskania podwójnego dyplomu akademickiego. Współpracując z partnerami w Polsce i za granicą Poland Study.pl dostarcza rozwiązania opracowywane na wszystkich poziomach programów. Innowacyjne partnerstwo instytucji edukacyjnych umożliwia studentom udział w programach międzynarodowych poszczególnych instytucji z możliwością przeniesienia się własnym kraju z zamiarem przeniesienia się do ośrodka współpracującego akademickiego w Polsce. Często nazywany te programy 2 + 2 lub programami podwójnego dyplomu uniwersyteckiego. To również doskonały wybór dla studentów, którzy nie mogą sobie pozwolić na studiowanie przez 3 do 5 lat w Polsce lub chcą uzyskać sprawniejszą drogę do rozpoczęcia studiów nie tylko w Polsce.

Stypendia
Poland Study.pl posiada specjalne umowy z uczelniami w całej Polsce. Większość z tych instytucji zgodziła się zaoferować częściowe stypendia dla uczniów Poland Study.pl kwalifikujących się do przyjęcia na studia licencjackie. Polityka każdego uniwersytetu jest inna, ale typowa kwota stypendium na studiach licencjackich wynosi 20-35% czesnego. Istnieją stypendia podyplomowe, które są mniej liczne i rzadziej dostępne. Większość stypendiów licencjackich gwarantowanych jest każdemu uczniowi Poland Study.pl spełniającemu wymogi danego ośrodka akademickiego do przyjęcia. Niektóre ze stypendiów są tak zaplanowane, by osoba osiągała sukcesy akademicki.

Zasady niedyskryminacji
Dyskryminacja ze względu na wiek, rasę, płeć, orientację seksualną, religię, stan cywilny, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, status społeczno-ekonomiczny lub z innych przyczyn podczas rekrutacji i przyjęć na studia w kontekście edukacji w Polsce są generalnie zabronione. W przypadku takiej sytuacji napisz proszą na adres e-mail info@polanstudy.pl

Kontakt
Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zadzwoń + 48 888 100 654 lub napisz e-mail info@polanstudy.pl

Poland Study.pl współpracuje z wieloma akredytowanymi polskimi szkołami wyższymi, uniwersytetami, a także specjalnie utworzonymi szkołami języka polskiego w Polsce dla obcokrajowców. Dziś wiodące i szanowane instytucje edukacyjne poszukują międzynarodowych studentów – właśnie takich jak Ty - i naszym zadaniem jest pomóc im cię znaleźć!

Coraz więcej ośrodków akademickich proponuję warunkowe dopuszczenia do studiowania dla zdolnych studentów, którzy nie posiadają egzaminu potwierdzającego znajomość języka polskiego, czy innego uprawniającego do studiowania. Jeśli oceny są dobre i rekomendacja przyszłego studenta jest korzystna, to jest możliwość starania się o dopuszczenia do studiowania warunkowego.

Poland Study.PL oferuje szereg usług dla polskich i międzynarodowych instytucji edukacyjnych dążących do poprawy swoich wyników w rekrutacji międzynarodowej studentów, rozwoju międzynarodowych programów i usług edukacyjnych wymagających globalnego zaangażowania w Polsce i zagranicą.