Dla uczelni

Międzynarodowe audyty
Jak byś się poczuł, gdyby udało ci się zwiększyć wskaźniki rekrutacji i utrzymania liczby międzynarodowych studentów? W jaki sposób wiesz, czy twoja instytucja robi wystarczająco wiele, aby przyciągnąć i zatrzymać zagranicznych studentów i naukowców? W jakich obszarach twoje międzynarodowe programy wymagają wparcia, aby mogły osiągać satysfakcjonujące wyniki? Poland Study.pl zapewnia eksperckie usługi oceny i konsultacji do szkół wyższych i uniwersytetów, które są chętne do poprawy ich międzynarodowych programów i usług.

Dopasowane i indywidualne rozwiązania w edukacji międzynarodowej
Poland Study.PL oferuje szereg usług dla polskich i międzynarodowych instytucji edukacyjnych dążących do poprawy swoich wyników w rekrutacji międzynarodowej studentów, rozwoju międzynarodowych programów i usług edukacyjnych wymagających globalnego zaangażowania w Polsce i zagranicą. Usługi międzynarodowej rekrutacji studentów, które świadczymy mają na celu zaspokojenie określonych potrzeb instytucji edukacyjnych. Poland Study.PL rekrutuje głównie studentów na pierwszy rok akademicki dopuszczonych do studiowania bezpośrednio lub warunkowo ze względu między innymi na znajomość języka studiów. Poza tym tworzy niestandardowe oferty edukacyjne z partnerskimi uczelniami zagranicznymi. Poland Study.pl dysponuje możliwościami dokonania międzynarodowego audytu przez starannie dobrany zespół ekspertów z branży nie tylko akademickiej w Polsce i zagranicą. Nasza trzydniowa wizyta w Państwa kampusie szkoły kończy się zaleceniami w postaci raportu ze wskazówkami w postaci strategicznych rekomendacji dla poprawy oferowanych międzynarodowych programów i usług w zakresie edukacji. Świadczone przez nas poszczególne usługi doradcze służą odpowiedzi w jaki sposób najlepiej zaspokoić indywidualne potrzeby i plany rozwoju danej instytucji w zakresie rekrutacji i nie tylko. Udane projekty Poland Study.PL obejmują rozwój nauczania dla instytucji zagranicznych, studia wykonalności dla polskich ośrodków akademickich i ich oddziałów za granicą, a także dla departamentów rekrutacji.

Identyfikacja problemów i wskazanie możliwych rozwiązań
Międzynarodowy proces audytu składa się z trzydniowych badań, na które składa się szczegółowy przegląd i analiza międzynarodowych programów, usług i operacji dokonywanych w edukacji międzynarodowej. Każde badanie jest prowadzone przez zespół dwóch wysoko wykwalifikowanych konsultantów Poland Study.pl, z którzy są uznanymi ekspertami w zarządzaniu w dziedzinie edukacji międzynarodowej. W przeciwieństwie do typowych usług doradczych koncentrujących się na procesach, które może trwać kilka tygodni lub kilka miesięcy w celu dostarczania raportów, każdy Audyt Międzynarodowy kończy się w trzecim dniu wydaniem raportu. Konsultanci Poland Study.pl spotkają się z kluczowymi decydentami w celu przeglądu wyników swoich wywiadów i analiz, oraz przedstawienia pisemnych zaleceń do zmiany zastanego stanu i działania. Sesje te umożliwiają dyskusję i debatę na temat zaleceń z konsultantami, jeszcze gdy dostarczone informacje do raportu są świeże, a wiedza łatwo dostępna.

Rodzaje usług
Poland Study.pl jest przygotowany do wykonania następujących kategorii usług podczas Międzynarodowego Audytu. Obszary, na których można się skupić, to:

1. rekrutacja studentów
2. doradztwo i regulacje rządowe dla studentów zagranicznych
3. ocena międzynarodowych instytucji akredytacyjnych
4. inicjatywy rządowe wspierające rekrutację
5. ośrodek akademicki i jego program dla społeczności międzynarodowej
6. wydział jednostki edukacyjnej i usługi dla wykładowców
7. komunikacja i szkolenia międzykulturowe
8. programach wymiany międzynarodowej
9. planowanie strategiczne dla umiędzynarodowienia ośrodka akademickiego

Podczas audytu programów zagranicznych i innych inicjatyw oferowanych przez pozamiejscowe ośrodki akademickie nie są uwzględnianie oceny w usłudze Międzynarodowego Audytu. Mogą one zostać poddane przeglądowi przez oddzielną ocenę.

Poland Study.pl współpracuje z wieloma akredytowanymi polskimi szkołami wyższymi, uniwersytetami, a także specjalnie utworzonymi szkołami języka polskiego w Polsce dla obcokrajowców. Dziś wiodące i szanowane instytucje edukacyjne poszukują międzynarodowych studentów – właśnie takich jak Ty - i naszym zadaniem jest pomóc im cię znaleźć!

Coraz więcej ośrodków akademickich proponuję warunkowe dopuszczenia do studiowania dla zdolnych studentów, którzy nie posiadają egzaminu potwierdzającego znajomość języka polskiego, czy innego uprawniającego do studiowania. Jeśli oceny są dobre i rekomendacja przyszłego studenta jest korzystna, to jest możliwość starania się o dopuszczenia do studiowania warunkowego.

Poland Study.PL oferuje szereg usług dla polskich i międzynarodowych instytucji edukacyjnych dążących do poprawy swoich wyników w rekrutacji międzynarodowej studentów, rozwoju międzynarodowych programów i usług edukacyjnych wymagających globalnego zaangażowania w Polsce i zagranicą.